PRIVACYVERKLARING

Rianne van der Waals (fotograaf en creatieveling)

 

 

Rianne van der Waals vindt jullie privacy erg belangrijk. Ik zal jouw/jullie gegevens dan ook op een veilige manier verwerken en gebruiken, geheel volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

In deze privacyverklaring leg ik uit welke privacy gegevens ik verzamel en waarom ik dit doe. Ik omschrijf wat jullie rechten zijn met betrekking van de verwerking ervan. Wanneer er vragen zijn over de privacy m.b.t. Rianne van der Waals (fotograaf en creatieveling) dan mogen jullie contact opnemen met info@riannevanderwaals.nl

 

Rianne van der Waals
Rianne van der Waals (fotograaf en creatieveling), gevestigd te Nijmegen (6525PA) aan de Hoefslag 29, is een eenmanszaak en staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 58883789. Ik, Rianne van der Waals ben de verwerkingsverantwoordelijke van jouw/jullie persoonsgegevens.

 

Gegevens

In onderstaande informatie kunnen jullie nalezen welke gegevens ik verwerk, waarom en welke juridische grondslag ik heb om deze gegevens van jullie te mogen verwerken.  Ook staat er hoe lang ik deze gegevens zal bewaren.

 

Ik verwerk van jullie naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, leeftijd, e-mailadres en eventueel andere gegevens die nodig zijn om de juiste uitvoering van de overeenkomst mogelijk te maken. Ik bewaar deze gegevens 8 jaar na aanvang van de overeenkomst.

 

Rianne van der Waals (fotograaf en creatieveling) maakt gebruik van beelden, dit kan fotografisch zijn als wel verwerkt in een van haar creatieve uitingen/kunstwerken. Deze kunnen gebruikt worden als portfolio op haar website, in sociale media en andere pr-uitingen (zoals drukwerk) om op deze manier aan anderen te tonen.
Creatieve foto’s, werken en kunstuitingen kunnen ook beschikbaar zijn voor verkoop. Wanneer hierin herkenbare beelden van personen gebruikt worden zal daarover vooraf contact en overeenstemming zijn en middels contract vastgelegd worden.

 

Ik bewaar de door mij geselecteerde foto’s in JPEG formaat, 1 jaar in mijn archief. Echter wanneer dit wegens technische omstandigheden onmogelijk is, of jij dient een verzoek tot verwijdering doet (indien dit niet in strijd is met het contract bij portfolio of creatief gebruik) worden ze alsnog verwijderd.

 

Voor mijn financiele administratie, en facturen verwerk ik jullie (bedrijfs)naam, factuuradres, telefoonnummer, e-mailadres, bankgegevens en openstaande rekeningen. Indien van toepassing ook KVK en BTW nummer.
Deze gegevens heb ik nodig voor de uitvoering van de overeenkomst en mijn administratieve verwerking daarvan. Deze gegevens zullen, zoals wettelijk bepaald, minimaal 7 jaar bewaard worden voor de belastingdienst. Na deze 7 jaar zal ik deze gegevens verwijderen.

Wanneer jullie onverhoopt een klacht hebben over mijn dienstverlening/bedrijfsvoering, dan zal ik jullie naam, e-mailadres en de inhoud van de klacht verwerken om tot een oplossing voor jullie te komen. Deze gegevens worden na afwikkeling van de klacht 3 jaar bewaard.

 

Verkrijgen van gegevens
Bovenstaande gegevens heb ik verkregen doordat jullie deze gegevens aan mij hebben verstrekt of dat ik ingehuurd ben om een opdracht uit te voeren, ik dat geval heb ik jullie contactgegevens ontvangen via de opdrachtgever.

Jullie rechten
Middels de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming hebben jullie een aantal rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die ik na verstrekking door jullie bewaar

  • Ten allen tijden kunnen jullie verzoeken inzage in jullie gegevens bij Rianne van der Waals (fotograaf en creatieveling) te hebben.

  • Indien gewenst is het mogelijk e.e.a. te wijzigen. Na inzage van jullie gegevens kunnen jullie een verzoek hiervoor indienen om e.e.a. aan te passen, te laten verbeteren, aanvullen, afschermen en of te verwijderen.

  • Indien het nodig is kan er bezwaar ingediend worden met betrekking van het verwerken van jullie gegevens.

  • Wanneer jullie gegevens bij een andere aanbieder onder willen brengen, zal Rianne van der Waals (fotograaf en creatieveling) zal indien jullie dit vragen jullie gegevens verstrekken aan andere aanbieders. Dit zal op een gestructureerde en gangbare vorm digitaal verstuurd worden.

  • Gegevens die niet wettelijk bewaard moeten worden door Rianne van der Waals (fotograaf en creatieveling)kunnen indien gewenst ingetrokken worden.Dit kan wel gevolgen hebben voor de te leveren diensten.
     

Wanneer jullie gebruik willen maken van jullie rechten kan dit middels een verzoek aan info@riannevanderwaals.nlwaarna ik jullie verzoek zo spoedig mogelijk zal beoordelen. Wanneer ik niet aan jullie verzoek kan voldoen zal ik jullie informeren wat daarvan de reden is.

 

Welke partijen ontvangen jullie gegevens?

Rianne van der Waals (fotograaf en creatieveling) verstrekt jullie gegevens niet aan derde partijen, tenzij dit nodig is voor de bedrijfsvoering of vanuit wettelijke verplichting is vereist. Voor uitvoering van producten voor jullie en/of uitwerkingen van creatieve uitingen/kunstwerken van Rianne van der Waals kunnen gegevens (indien noodzakelijk) doorgegeven worden aan verwerkers, partijen die betrokken zijn bij de overeenkomst en/of externe adviseurs. Met deze partijen zal Rianne van der Waals een verwerkersovereenkomst sluiten om jullie privacy optimaal te waarborgen. Jullie gegevens, met uitzondering van creatief werk in de vorm van beeld en ook duidelijk overeengekomen, worden niet doorverkocht.
 

Cookies, of vergelijkbare technieken

Rianne van der Waals (fotograaf en creatieveling) maakt geen gebruik van cookies of vergelijkbare technieken

 

Instemming
Bij het boeken van een fotosessie, het model te staan voor creatieve uitingen/kunstwerken van  Rianne van der Waals verklaar je je bekend en akkoord met het bovenstaande en verleen je toestemming de door jou verstrekte persoonlijke informatie te bewaren en te gebruiken, zoals hierboven beschreven.

 

Slotbepaling

Ik, Rianne van der Waals, neem de bescherming van jullie persoonsgegevens serieus en zal waar nodig actie ondernemen. Wanneer er vragen zijn, of jullie een klacht hebben over de manier waarop ik met jullie persoonsgegevens om ga, dan kunnen jullie hierover contact opnemen met info@riannevanderwaals.nl. Daarnaast kunnen jullie ook contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.
 

Versie 31 mei 2018
 

Terug naar homepage

AUTEURSRECHT - Op alle foto's op deze site berust auteursrecht. Niets van deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbende, Rianne van der Waals.

© 2014-2020  RIANNE VAN DER WAALS FOTOGRAFIE      |     Tel: 06 45113231      |      info@riannevanderwaals.nl      |      NIJMEGEN

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now