ALGEMENE VOORWAARDEN

Bij het bevestigen van een afspraak gaat de klant akkoord met de algemene voorwaarden zoals hieronder gesteld.

Rianne van der Waals - Fotografie maakt gebruik van de algemene voorwaarden van de DuPho.

In deze voorwaarden zijn de rechten en plichten opgenomen om de fotograaf en de wederpartij zo goed mogelijk te beschermen. Een beperkte aanvulling op deze algemene voorwaarden, toegespitst op Rianne van der Waals - Fotografie, hieronder. 

De algemene voorwaarden van de DuPho, van toepassing op Rianne van der Waals - Fotografie, vindt u hier.

 

Aanvulling voorwaarden Rianne van der Waals - Fotografie:

Levering foto’s in hoogst mogelijke resolutie

De geselecteerde en bewerkte foto’s van de portretreportage kunt u op afspraak komen bekijken in mijn studio of ontvangt u via een mail met link. Deze zijn in klein formaat, voorzien van mijn naam, indien er een keuze gemaakt dient te worden uit de gemaakte beelden. Na keuze zullen de gekozen foto's (indien afgenomen) in hoogst mogelijke resolutie opnieuw toegestuurd worden met de mogelijkheid deze te downloaden voor eigen gebruik.

 

Rianne van der Waals - Fotografie bewaart de door haar geselecteerde foto’s in JPEG formaat, minimaal 3 jaar in haar archief. Echter wanneer dit wegens technische omstandigheden dit niet nagekomen kan worden kan Rianne van der Waals - Fotografie daar niet voor aansprakelijk gesteld worden.
De klant is ten aller tijden zelf verantwoordelijk voor de bestanden die hij/zij afgenomen heeft. Niet afgenomen bestanden worden wel bewaard in JPEG formaat. Maar ook hiervoor geldt dat Rianne van der Waals - Fotografie ze wel bewaart, mits er geen onvoorziene technische omstandigheden zich voordoen die dit onmogelijk maken. Rianne van der Waals - fotografie kan hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden.

AUTEURSRECHT - Op alle foto's op deze site berust auteursrecht. Niets van deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbende, Rianne van der Waals.

Privacyverklaring   |   © 2014-2019 RIANNE VAN DER WAALS FOTOGRAFIE      |     Tel: 06 45113231      |      info@riannevanderwaals.nl      |      NIJMEGEN

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now